La Masovera som un col·lectiu de professionals que treballem pel dret a un habitatge digne, la cura del patrimoni i el medi ambient.
Des de La Masovera apostem per l’enxarxament com a eina de valor per al treball col·laboratiu, transversal i arrelat a cada territori. Compartir experiències, metodologies i implementar estratègies de forma global, a la vegada que fomentem l’autonomia i l’autogestió en l’àmbit local. Estem convençudes que qualsevol dels nostres projectes ha de consolidar la realitat associativa del lloc fomentant la cohesió social entre la ciutadania, reivindicar la vinculació intergeneracional i facilitar la corresponsabilitat entre les administracions públiques, la ciutadania i les entitats de l’àmbit de l’economia social i solidària.

Xarxa d’entitats col·laboradores

Ens organitzem territorialment de forma horitzontal,
existint una entitat responsable de coordinar els projectes, en cada província
.

Què volem?

Valors

Des de La Masovera reconeixem avui greus problemes en la degradació del patrimoni arquitectònic en el territori, tant en l’àmbit rural com en nuclis antics de ciutats i poblacions, que han patit un creixent abandonament en els últims anys. Enfront de les dificultats per l’accés a l’habitatge digne, es posa de manifest la necessitat d’activar alternatives a la compra i al lloguer, que compleixin amb les necessitats i expectatives de la propietat i de les persones usuàries, en general, per garantir el dret a l’habitatge digne. Per aquest motiu, des de La Masovera volem ser un espai virtual de referència en les alternatives d’accés a l’habitatge i les tinences intermèdies, per a la consolidació d’una xarxa d’habitatge social i no especulativa, tot defensant el valor d’ús de l’habitatge i la lluita d’aquest com a dret bàsic i no com a bé de consum. 

Volem ser una eina per a aquelles persones propietàries o expectants d’habitatge, que es troben en una situació problemàtica o limitant per l’actual marc econòmic, urbanístic i jurídic centrat en el binomi lloguer-compra. La nostra missió és visibilitzar aquestes problemàtiques, activar els actors necessaris per a consolidar una xarxa pública-privada de corresponsabilitat no lucrativa, i dinamitzar la recerca i aplicació d’alternatives no especulatives per garantir el dret de l’habitatge a totes les persones. Volem impulsar un parc d’habitatges suficientment gran i competitiu per posar fi a la precarietat residencial i energètica, el control immobiliari per part de grans tenidors i fons d’inversió, i garantir la cohesió social, la cura del patrimoni i del medi ambient.

Objectius

  1. L’anàlisi, quantificació i visibilització de les problemàtiques entorn l’habitatge.
  2. L’impuls d’un mapeig virtual, interactiu, participatiu i constantment actualitzat.
  3. La creació d’una xarxa d’entitats público-privades de corresponsabilitat no lucrativa, per a la recerca, dinamització i impuls d’habitatge de cessió d’ús.
  4. La creació d’un espai virtual de diàleg entre oferta i demanda d’habitatge que afavoreixi les persones i els seus drets.
  5. La difusió i conscienciació sobre els avantatges de les alternatives d’accés a l’habitatge i les seves aplicacions per lluitar contra el mercat especulatiu.
  6. L’anàlisi de la qualitat de vida de les persones amb relació als seus habitatges, la seva tinença, i la seva vida comunitària, a través d’indicadors socials, econòmics i arquitectònics
  7. La defensa per la cura del patrimoni arquitectònic i el medi ambient, a través de la rehabilitació amb materials sostenibles, la millora de l’eficiència energètica dels habitatges, i el seu bon ús i manteniment.
  8. La promoció d’habitatge inclusiu, lluitant contra la soledat i l’aïllament residencial de persones grans o amb mobilitat reduïda, així com fomentant la bona conciliació familiar, residencial i laboral de les persones.
  9. L’impuls d’eines de cohesió social com les cooperatives d’habitatge de cessió d’ús, o la transformació de comunitats de propietaris/es en cooperatives d’habitatge de propietat, per al foment de la gestió comunitària i els serveis mancomunats, com la producció energètica sostenible, l’assistència sanitària o mobilitat sostenible.

Premis i reconeixements

Projectes

Desenvolupament de la plataforma immobiliària La Masovera v1.0., dins de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de València regidoria d’innovació i gestió de coneixement, destinada al desenvolupament de projectes d’innovació social i urbana a la ciutat de València (2020)

Projecte pilot per a l’ “Avaluació de l’estat i propietat d’habitatges buits a Castelló de la Plana” finançat per la Regidoria de Vivenda.