Ca l’Ardèvol

La Vilella Alta, Tarragona

Descripció de l'immoble

Descripció de l’immoble

ca

Informació general
Tipus d'habitatge : Habitatge col·lectiu
Tipus d'immoble : Edifici plurifamiliar
Estat de conservació : No és habitable
Any de construcció : Premodernisme (1860-1900)
Any de l'última reforma : 2005
Superfície construida : 795 m²
Cèdula d'Habitabilitat : No
Ascensor : Si
Jardí o espai de cultiu : No
Necesitats de la Propietat
Tipus de part propietària : Propietat pública
Objectius :

L’ajuntament de La Vilella Alta cerca impulsar un projecte cooperatiu d’habitatge de cessió d’ús al municipi per tal de lluitar contra el despoblament i cercar persones que es vulguin establir en l’entorn rural del Priorat.

Idea de projecte :

El projecte ha de contemplar habitatge i espais de treball per a aquelles persones que vulguin desenvolupar els seus propis projectes professionals, i ajudar a millorar l’oferta de serveis al poble. També será valorable la voluntat de llogar terres a la Cooperativa Vinícola del Priorat per al desenvolupament de projectes agrícoles, i evitar l’envelliment del sector agrari.

Temporalitat desitjada : 30 - 40 anys
Càrregues econòmiques de l'immoble : 30.000 €
Especificacions de contracte
La normativa permet l’augment de la superficie construïda actual? : No
Percentatge o superfície edificable de l’immoble : 795
Pressupost total d’obra aproximat (€) : 450.000-510.000 €
Índex de lloguer : 3,5 €/m2
Renda mensual equivalent : 2.765 €/mes
Temps de les obres : 6 mesos
Temps total de contracte : 30-40 anys
Habitatge col·lectiu
Aquest immoble es posa en oferta només per a entitats o col·lectius de persones
  • Superfície construida : 795 m²
  • Temps de contracte : 30 - 40 anys
  • Pressupost d'obra : 450.000-510.000 €
  • Càrregues econòmiques : 30.000 €
  • Codi de referència : T001