1. IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT I DELS INTEGRANTS DEL PROJECTE.
La Masovera té com a objecte l’oferta d’immobles llur part propietària desitja mobilitzar a través de la masoveria urbana. La publicació d’aquests immobles en la pàgina web (www.lamasovera.org) tindrà com a finalitat trobar aquelles persones físiques o entitats públiques o sense ànim de lucre que vulguin disposar del dret d’ús de l’immoble a canvi de la realització de la reforma o rehabilitació d’aquest, ja sigui per a ús propi o, en cas que el contracte així ho permeti, per a oferir a tercers en lloguer assequible, social, d’emergència o en dret d’ús. Per a aquest fi, des de les diferents entitats i persones professionals titulars de la Masovera s’oferiran diferents serveis relacionats amb el procés de mobilització per a facilitar el bon funcionament d’aquest.
Són titulars de la Masovera les següents entitats/persones, les competències de les quals seran les mateixes i consistiran en la gestió i coordinació dels projectes que es trobin en els seus respectius territoris:
CARPE ESTUDI COOP. V.
F98991763
C/ Lope de Rueda 48, porta 2 46001 València

NÚRIA DOMINGO GALLEGO
39911012D
Apt. de Correus: 1014, 43205 Reus (Tarragona)

OBRINT PORTS SCCL
F67204842
C/Cavallers 9 4-2, 25002 Lleida

UNDOS ARQUITECTURA
E55372643
Carretera Palamós , 91, 17462 Bordils (Girona)

2. LA DURADA DEL TRACTAMENT I LA CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS, AIXÍ COM LA NATURALESA I LA FINALITAT DE LA SEVA UTILITZACIÓ.
Informació obligatòria
Utilitzem la seva adreça de correu electrònic per a enviar-li el nostre butlletí periòdic i gratuït. Per a això, La Masovera recorre a diversos proveïdors de serveis d’acord amb les instruccions (encarregats del tractament de dades de caràcter personal)
Informació opcional
També pot proporcionar voluntàriament la següent informació:
Tractament
Nom i cognoms
Aquestes dades es tractaran:
per a rebre el nostre butlletí electrònic
per a poder dirigir-nos a vostè personalment en el butlletí
Base legal
La base legal per a l’enviament del butlletí de notícies per correu electrònic és el seu consentiment de conformitat amb l’art. 6 (1) a) del Reglament (UE) General de Protecció de Dades 679/2016, RGPD.
Contingut del Butlletí
Els butlletins contenen notícies sobre La Masovera, per exemple, sobre ofertes especials, cupons, recomanacions, promocions actuals i concursos. Per a poder garantir la satisfacció dels nostres clients, enviem periòdicament enquestes específiques i relacionades amb els temes relatius als nostres productes.
Perquè aquest contingut sigui més útil i interessant, rebem la confirmació de quins dels nostres butlletins obre vostè i podem rastrejar els continguts que són d’especial interès per a vostè.
Cancelar la subscripció al butlletí de notícies.
Pot donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment. Per a això, trobarà un enllaç en cadascun dels nostres butlletins o posi’s en contacte amb nosaltres per correu electrònic a través de:
dades@lamasovera.com

3. DRETS DE L’INTERESSAT
Té dret a:
Sol·licitar informació sobre les seves dades personals tractats per nosaltres de conformitat amb l’article 15 del RGPD. En particular, pot sol·licitar informació sobre els fins del tractament, la categoria de les dades personals, les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les seves dades, el període de conservació previst, l’existència d’un dret de rectificació, supressió, limitació del tractament o oposició, l’existència d’un dret de reclamació, l’origen de les seves dades si no han estat recollits per nosaltres, així com l’existència d’una presa de decisions automatitzada, inclosa l’elaboració de perfils i, si escau, informació significativa sobre els seus detalls;
D’acord amb l’art. 16 de la RGPD per a exigir la correcció o complementació immediata de les seves dades personals emmagatzemades per nosaltres
De conformitat amb l’article 17 de la RGPD, sol·licitar la supressió de les seves dades personals emmagatzemades per nosaltres, tret que el tractament sigui necessari per a l’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació, per al compliment d’una obligació legal, per raons d’interès públic o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions legals;
Exigir la limitació del tractament de les seves dades personals de conformitat amb l’article 18 del RGPD, en la mesura en què vostè impugni l’exactitud de les dades, el tractament sigui il·lícit, però vostè s’oposi a la seva supressió; ja no necessitem les dades, però vostè els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions judicials o s’hagi oposat al tractament de conformitat amb l’article 21 del RGPD;
De conformitat amb l’art. 20 RGPD, dret a rebre les dades personals que ens ha facilitat en un format estructurat, comú i llegible per màquina o per a sol·licitar la transferència a un altre
Reclamar davant una autoritat de control de conformitat amb l’article 77 RGPD. Per regla general, pot dirigir-se a l’autoritat de control del seu lloc de residència o de treball habitual o a la seu de la nostra empresa.

4. DRET D’OPOSICIÓ
Si el tractament de les seves dades personals es fonamenta en interessos legítims de conformitat amb l’art. 6 (1) frase 1 lit. f del RGPD, vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals de conformitat amb l’art. 21 del RGPD, sempre que existeixin motius derivats de la seva situació particular o que l’oposició es dirigeixi contra la publicitat directa. En aquest últim cas, vostè té un dret d’oposició general, que nosaltres apliquem sense especificar una situació concreta.
Si desitja fer ús del seu dret d’oposició, és suficient amb enviar un correu electrònic a l’adreça:
dades@lamasovera.org

5. DRET DE DESISTIMENT
Pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afecta a la licitud del tractament realitzat sobre la base del consentiment fins a la revocació.

6. TRANSFERÈNCIA DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En la prestació del servei de Newsletter, s’encarregarà part del tractament a tercers no situats a la Unió Europea. A aquest efecte, s’informa l’Usuari, que dóna expressament el seu consentiment perquè es dugui a terme la referida transferència de dades, -de conformitat amb l’art. 49 RGPD- a pesar que, en el moment de redacció del present, els EUA no aquest reconegut com a país segur en matèria de protecció de dades, pel fet que les mercantils subjectes a la normativa dels EUA estan obligades a cedir informació de caràcter personal dels usuaris si així es requereix per l’administració estatunidenca.