Formulari de sol·licitud d’immobles (persones o entitats)

Aquest immoble es posa en oferta per a la cerca d'una unidad de convivència, entitat pública o entitat sense ànim de lucre, que desitgi ser part masovera d'aquest immoble. És a dir, que desitgi fer ús d'aquest immoble o gestionar-lo, a canvi de responsabilitzar-se de les obres de reforma o rehabilitació, així com altres despeses que es pactin per contracte.

    Dades de l'entitat

    Dades de la unitat de convivència

    Dades de contacte