Formulari de sol·licitud d’immobles (només entitats - lloguer amb inquilí vulnerable)

Aquest immoble es posa en oferta per a la cerca d'una entitat pública o entitat sense ànim de lucre, que desitgi ser part masovera d'aquest immoble. És a dir, que desitgi responsabilitzar-se de les obres de reforma o rehabilitació, així com altres despeses que es pactin per contracte, a canvi de la gestió i cobrament d'un lloguer social o d'emergència adaptat a la situació de vulnerabilitat de la part inquilina que actualment resideix en l'immoble.

    Dades de contacte