Masoveritzeu la vostra propietat

La masoveria urbana és el contracte a través del qual la part masovera es compromet a realitzar la reforma o rehabilitació que s’acorda per contracte, com a contraprestació per l’ús que en farà durant el temps acordat.

Vols masoveritzar el teu immoble?

  La Masovera és un espai virtual, promogut per un col·lectiu de professionals, que impulsa la masoveria urbana, per un habitatge digne, la cura del patrimoni i el medi ambient.

  Promovem habitatge a través de models no especulatius i alternatius al binomi lloguer-compra

  Treballem de forma transversal i aportant solucions vinculades al territori.

  Fomentem l’enxarxament associatiu del lloc per a l’empoderament i la cohesió social.

  Acompanyem a la part propietària en la mobilització dels seus immobles, n’estudiem la seva viabilitat i en fem difusió fins a trobar la part inquilina més adequada.

  Impulsem programes públics de masoveria urbana contra el despoblament, la manca d’oferta d’habitatge assequible, social i d’emergència i pobresa energètica.

  Realitzem estudis per la implementació d’estratègies públiques que promouen la rehabilitació per a la descarbonització, millora de l’eficiència energètica i accessibilitat dels habitatges.